Over ons

Integrale werkwijze
De term indigo staat voor intuïtief, origineel en creatief. Voor anders kijken en gevoelig zijn voor meerdere interpretaties en benaderingen. Juist dat is namelijk wat Indigo Project Consultancy doet. Andere afdelingen en disciplines erbij betrekken? Voor het grotere doel kijken we over de niveaus heen. Punten aanstippen die minder voor de hand liggen? Zeker weten. We lopen als het ware een ronde van 360 graden om het project, om vervolgens een multidimensionaal advies te kunnen geven.

Design thinking
Voor de beste oplossing is het belangrijk tot en met het einde vragen te blijven stellen, zonder te verzanden in oneindige, zich herhalende processen. Door deze werkvorm blijf je zo lang mogelijk flexibel in het uiteindelijke resultaat en leg je zaken pas echt vast wanneer dit kan en moet. Met deze manier van werken schudden we de traditionele ingenieursgedachte van ons af en zoomen we in op de vraag achter de vraag. Waarmee we níet zeggen dat al het oude niet meer goed is, maar wél dat het nieuwe soms goede inzichten brengt!

Kennisdeling en samenwerking
Kennis is de basis van onze doel- en oplossingsgerichte manier van werken. We onderhouden dan ook contacten met specialisten op tal van terreinen en bundelen onze krachten als een project daarom vraagt. Zowel intern als extern, samenwerking is essentieel voor een goed resultaat. Indigo Project Consultancy benut hierbij de digitale mogelijkheden optimaal. We fungeren als verbindende factor en zorgen ervoor dat alles binnen de door u gestelde kaders wordt uitgewerkt en opgeleverd.